TORMA JUDIT
SZINEZŐI JÉZUS ÉLETÉHEZ

 

"...meghallgatásra talált a te könyörgésed ..."
Luk 1,13

"...Az Úr ..., amikor jónak látta ..."
Luk. 1,25

"...kegyelmet találtál az Istennél!"
Luk. 1,30

"Boldog, aki hitt, ..."
Luk. 1,45

"Magasztalja a lelkem az Urat, ..."
Luk. 1,46

"János a neve."
Luk. 1,63

 

"a Magasságos prófétája leszel, ... "
Luk. 1,76

"A pusztában élt egészen addig a napig, ..."
Luk. 1,80

"... Írják össze az egész földet."
Luk. 2,1

"Felment József is ... a júdeai Betlehembe."
Luk. 2,4

"... a szállásom nem volt számukra hely."
Luk. 2,7

"..., hirdetek nektek nagy örömet, ..."
Luk. 2,10

 

"... Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus ..."
Luk. 2,11

"... a csillag ... előttük ment, míg megérkeztek."
Máté 2,9

"... ajándékot adtak neki ..."
Máté 2,11

"... mindezeket ... forgatta a szívében."
Luk. 2,19

"... a Jézus nevet adták neki ..."
Máté , Luk. 2,21

"Simeon pedig megáldotta őket ... "
Luk. 2,34

 

"Anna ...  is odaállt, és hálát adott az Istennek ..."
Luk. 2,38

"... visszatértek ... Názáretbe."
Luk. 2,39

"A gyermek pedig növekedett, ... és az Isten kegyelme volt rajta "
Luk. 2,40

"Az én Atyámnak házában kell lennem ..."
Luk. 2,49

"... legyen a görbe út egyenessé, ..."
Luk. 3,5

"... Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, ..."
Luk. 3,16

 

"hatalmat adott nekik"
Luk. 9,1

"Ti adjátok nekik enni!"
Luk. 9,13

"Kinek mond engem a sokaság?"
Luk. 9,18

"Hát ti kinek mondotok engem?"
Luk. 9,20

"Ez az én fiam, akit kiválasztottam, őt hallgassátok!"
Luk. 9,35

"... elámultak az Isten nagyságán."
Luk. 9,43

 

"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés."
Luk. 10,2

"De ki a felebarátom?"
Luk. 10,29

"... nyugtalankodol, pedig kevésre van szükség, ..."
Luk. 10,42

"Mert mindaz, aki kér, kap;"
Luk. 11,10

"nem adatik más jel, mint a Jónás próféta jele."
Luk. 11,29

"Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre,"
Luk. 11,33

 

"Ki tett engem bíróvá vagy osztóvá közöttetek?"
Luk. 12,14

"Bolond, ez éjjel elkérik tőled a lelkedet."
Luk. 12,20

"Nézzétek meg a liliomokat: ..."
Luk. 12,27

"Inkább keressétek az ő országát."
Luk. 12,31