A szivárvány alatt

Parakletos Alapítvány

Kádár Ferenc - Ferencz Gabriella

 

 

 

 Ha mindet nyomtatni akarod a PDF formátumból (3MB)
(Kattints ide!)

 

 

 

 

 

 

Vége lett az özönvíznek, Kinyittatott már a bárka: Vígan futnak az állatok, Nóé szívét tölti hála.
 

 

Oltárt épít a megmentett,
Áldoz rajta egy kisbárányt,
Válaszul a kegyes Isten
Égre helyez szép szivárványt.
 

 

Messze földön, nehéz szívvel Vándorol a csaló Jákob.
Nincs, ki szánja, megsegítse, Csak az Úr, ki ad egy álmot.
 

 

Így szól az Úr: Veled vagyok! Kegyelembõl megtartalak, Életedre áldást adok.
 

 

Hegyoldalban pásztor és nyáj, Tûzõ napban nagy láng lobban.
Kíváncsian megy a pásztor, Milyen csoda történt ottan?
 

 

Csipkebokor kapott lángra,
Az Úr van ott éles fényben.
Hangja zendül: Mózes menj el,
Egyiptomból mentsd ki népem!
 

 

Gyermekét az édesanya Éli fõpap elé vitte:
Tanítsd meg az Úr útjára, Legyen Istené a szíve!
 

 

Sötét éjjel a templomban
Az Úr szólítja a szolgát.
Bátran felel kis Sámuel:
Szólj Uram, mert hallja szolgád!
 

 

Ninivébe küldte az Úr Jónást, hogy az Igét szólja.
Engedetlen szívvel mégis Felszállt õ egy más hajóra.
 

 

Isten szól a nagy cethalnak, Az viszi el Jónást végre.
Szól az Ige, s Istenhez tér Ninivének bûnös népe.
 

 

Ünnep után haza vitt már Mária és József útja.
Gyermeküket nem találván A templomba mennek újra.
 

 

Ott van Jézus a bölcsek közt, Szent dolgokról beszélgetnek.
A szülõk most megérthetik: Isten Fia ez a gyermek!
 

 

Két ember ment imádkozni, Egyikük a középre állt,
Kezét föl az égre tartva Dicsérte fennhangon magát.
 

 

A másik az oszlop mögött Mellét verve imádkozott:

Uram, bocsáss meg énnékem!
Isten neki megbocsátott...
 

 

Vallatók közt áll a Mester, Keresztként vesz vállra vétket.
Kint a tûznél katona és Szolgálólány kérdi Pétert: Ismered-e?
Péter tagad: Nem ismerem ezt az embert!
 

 

Hajnalfényben kakas kiált.

Péter arcán nehéz könnyek.
 

 

Pünkösd napján zúgó szélben
Láng lobog a fejek felett.
Örülnek a tanítványok:
Jézus ígérete betelt!
 

 

Kitöltetett a Szentlélek,
Zeng az Ige, újul minden:
Halld meg ma is néped szavát:
Jővel Szentlélek Úristen!
 

 

Aki másokat üldözött,
Most porba hull Jézus elõtt,
Aki nagynak hitte magát,
Most elveszít látást, erõt.
 

 

Saul ajkán ima hallik:
Mit akarsz, hogy cselekedjem?
Mesterétõl ezt hallja majd:
Elég néked a kegyelmem.