Az Úr Jézus szenvedése,

Bűnösöknek üdvössége.

 

Akkor így szólt hozzájuk Jézus:

            "Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva:

            Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam,

            előttetek megyek Galileába."

 

Ekkor Péter így szólt hozzá:

            "Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom."

 

Jézus pedig ezt mondta neki:

            "Bizony, mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal,

            háromszor tagadsz meg engem."

 

Péter így válaszolt;

            "Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg."

 

Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. 36 Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz:

            "Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom."

 

Maga mellé vette Pétert és Zebedus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk:

            "Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!"

 

Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott:

            "Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen,

            ahogyan én akarom, hanem amint te."

 

Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez:

            "Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem. Virrasszatok, és

            imádkozzatok hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen."

 

Másodszor is elment, és így imádkozott:

            "Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a

            te akaratod."

 

Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Otthagyta őket, újra elment harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk:

            "Aludjatok tovább és pihenjetek! íme, eljött az óra, és az Emberfia bűnösök

            kezébe adatik"