Leköpdösték, csúffá tették,

Keresztfára feszítették.

 

Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg, Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt:

            "Üdvözlégy, zsidók királyát"

 

Azután lekoptok, elvették tőle a nádszálat, és a fejéhez verték. 31 Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve: ezt arra kényszerítették, hogy vigye el keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya-helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin; azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt:

EZ JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.

Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.

 

Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták:

            "Te, aki lerombolod a templomot, és három nap akti felépíted, mentsd meg magadat,

            ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről!"

 

Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt:

            "Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le

            most a keresztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben: szabadítsa meg most, ha

            akarja; hiszen azt mondta: Isten Fia vagyok."