Büszke császár helytartója,

Nem inert tenni pártfogója.

 

Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle:

            "Te vagy a zsidók királya?"

            "Te mondod"

- válaszolta neki Jézus. 12 De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt.

 

Akkor így szólt hozzá Pilátus:

            "Nem hallod, mi mindent vallanak ellened?"

 

Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak.

 

Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük:

            "Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon: Barabbást vagy Jézust, akit        

            Krisztusnak mondanak?"

 

Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben üli, felesége ezt üzente neki:

            "Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma

            álmomban miatta."

 

A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. 21 Erre a helytarló újra megkérdezte őket:

            "Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon?"

 

Azok ezt mondták:

            "Barabbást."

 

Pilátus így szólt hozzájuk;

            "Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak?"

 

Mindnyájan így kiáltották:

            "Feszítessék meg!"

 

Azután ezt kérdezte:

            "De mi rosszat tett?"

 

Azok pedig még hangosabban kiáltoztak:

            "Feszítessék meg!"

 

Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt:

            "Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!"