Míg a főpap kivallatta,

Tanítványa megtagadta.

 

Péter ezalatt kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, és így szólt:

            "Te is a galileai Jézussal voltál."

 

Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta:

            "Nem tudom, mit beszélsz."

 

Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt mondta az, ott levőknek:

            "Ez a názáreti Jézussal volt."

 

Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel:

            "Nem ismerem azt az embert."

 

Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez:

            "Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad."

 

Akkor átkozódni és esküdözni kezdett:

            "Nem ismerem azt az embert."

 

És nyomban megszólalt a kakas.

Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki:

            "Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem."

 

Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.