I. A KERTBEN

/18 ütem, zenekari rész /

/ feláll a kórus /

 

EVANGÉLISTA

Jézus kiméne az ő tanítványaival együtt bál a Kedron patakán, ahol egy kert vala, amelybe bemenének ő és az ő tanítványai. Judás pedig, magához vevén egy katonai csapatot, és a papi fejedelmektől és farizeusoktól szolgákat, oda méné fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel.

 

JÉZUS

            Kit kerestek?

 

KATONÁK

            A názáreti Jézust.

 

JÉZUS

            Én vagyok.

 

KATONÁK  / meghátrálnak /

 

JÉZUS

            Kit kerestek?

 

KATONÁK

            A názáreti Jézust,

 

JÉZUS

            Mondtam nektek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, tanítványaim        

            bocsássátok el; Hogy beteljesüljön a beszéd, amely mondatott: Azok közül, akiket

            nékem adtál, senkit sem vesztettem el.

 

EVANGÉLISTA

            Simon Péter, akinek szabálya vala, kirántá azt, és megüté a főpap szolgáját, és levágá

            annak jobb fülét, A szolga neve pedig Málkus vala. Monda azért Jézus Péternek:

 

JÉZUS

            Tedd hüvelyébe a te szabalyádat; avagy nem kell-é kiinnom a pohárt, amelyet az Atya

            adott nékem?

 

EVANGÉLISTA

            A csapat azért és az ezredes és a zsidók szolgái megfogták Jézust és megkötözték őt,

            és vivék Kajafáshoz, aki abban az esztendőben főpap vala.