II. KAJAFÁS ELŐTT

/ feláll a kórus /

 

EVANGÉLISTA

            A főpapok pedig és a vének és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek vala Jézus

            ellen, hogy megölhessék őt; És nem találának. Utoljára pedig előjővén két hamis tanú.

 

TANÚ

            Ez azt mondta: Leronthatom az Isten templomát és három nap alatt felépíthetem azt.

 

JÉZUS  / hallgat /

 

KAJAFÁS

            Semmit sem felelsz-é? Kicsoda tanúbizonyságot tesznek ezek ellened?

 

JÉZUS    / hallgat /

 

KAJAFÁS

            Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy-é a Krisztus,

            az Istennek fia?

 

JÉZUS

            Te mondád. Sőt mondom nektek: Kostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni

            az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben.

 

KAJAFÁS / megszaggatja ruháját /

            Káromlást szólott. Mi szükségünk van még bizonyságokra? Imé most hallottátok az ő

            Káromlását. Mit gondoltok?

 

TÖMEG

            Méltó a halálra.

 

EVANGÉLISTA

            Szól a Péterhez az ajtóörző leány:

 

LEÁNY

            Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy?

 

FÉTER

            Nem vagyok.

 

EVANGÉLISTA

            A főpap kérdezé Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől. Fele néki

            Jézus:

 

JÉZUS

            Én nyilván szólottam a világnak; én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a

            templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek; és titkon semmit sem

            szólottam. Mit kérdesz engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit szóltam nékik:    

            Ímé ők tudják, amiket nékik szólottam.

 

EVANGÉLISTA

            Vivék Jézust Kajafástól a törvényházba.

            Simon Péter ott áll vala a tűznél és melegszik.

 

SZOLGA

            Nemde, te is ennek tanítványai közül való vagy?

 

PÉTER

            Nem vagyok,

 

EVANGÉLISTA

            Monda egy a főpap szolgái közül, rokona annak, akinek a fülét Péter levágta:

 

SZOLGA

            Nem láttalak-e én téged ő vele együtt a kertben?

 

PÉTER

            Nem!

 

EVANGÉLISTA

            És a kakas azonnal megszólala.