Passiós istentisztelet

Márk szerint

 

Köszöntés

Imádság

A passió rendjének ismertetése

 

333/1                                      - gyülekezeti ének: Buzdítsd fel Uram, lelkemet...

 

Mk 14,1 -2; 10-11                  - Bevezetés

 

338/1-2                                   - gyülekezeti ének: Lelki próbáimban...

 

Mk 14,12-21                          - Utolsó vacsora

 

333/2-3                                   - gyülekezeti ének: Te, kit az égből lehallott Szó...

 

Mk 14,22-25                          - Úrvacsora szereztetése

 

 

Énekkar                                 - Az Isten bárányára

 

Mk 14,26-31                          - Az Olajfák hegyén

 

340/3-4-5                               - gyülekezeti ének: Mondd, ennyi kínnak mi az eredetje?

 

Mk 14,32-42                          - A Gecsemáné kertben

 

483/8-9                                   - gyülekezeti ének: Legyen a te akaratod...

 

Mk 14,43-46;51-53;60-65     - Jézus elfogása, kihallgatása a nagytanács előtt

 

 

Orgonajáték

 

Mk 14,66-72                          - Péter tagadása

 

340/6-7                                   - gyülekezeti ének: Ó, mérhetetlen szeretet, csodás hit...

 

Mk 15,1 -15                           - Jézus Pilátus előtt

 

 

Énekkar                                 - 31. Zsoltár

 

Mk 15,16-26                          - Jézus megcsúfolása és megfeszítése

 

341/1-3                                   - gyülekezeti ének: Ó Krisztus fő, te zúzott...

 

Mk 15,27-32                          - Jézus a kereszten

 

 

Orgonajáték

 

Mk 15,33-37                          - Jézus halála

 

22/1                                        - gyülekezeti ének: Én Istenem, én erős Istenem!

 

Mk 15,38-41-(47)                  - Jézus keresztjénél, (Jézus temetése)

 

343/1-4                                   - gyülekezeti ének: Te drága Jézus, mi történt tevéled...

 

Úrvacsorára készítő ének:        - 206/1-3; majd: 206/4-11; 207; 208; 209; 210

Úrvacsorai liturgia

Úrvacsora

Imádság, Miatyánk, Áldás

Hirdetések

Záróének:                                - 341/4-7 Itt állok - ó, ne vess meg - a gyötrelmek helyén...