A GYERMEK, A BÖLCSEK ÉS A KIRÁLY

(Győri József verseiből)

 


Szereplők:   Heródes

3 Bölcs

3 írástudó

3 Mesélő

 

1.Mesélő:       Jeruzsálem városát

Szokatlan hír járja át:

Bölcsek jönnek Napkeletről,

Keresik az új Királyt.

 

2.Mesélő:       Heródesék udvarában

Háborgás és kapkodás van.

Jöjjenek a vándorok,

ők mondják el, mi dolog.

Ami őket elhozta,

Messze földre fárasztja.

 

1.Bölcs:                     Urunk király itt vagyunk,

Tisztelettel hódolunk.

Napkeleti hegyek közül

Hozott ide az utunk.

 

2.Bölcs:                     Fényes csillag feltűnése

ünnepélyes tündöklése

Jelezte, hogy az országban

Megszületett új király van.

 

3.Bölcs:                     Elindultunk hamarsággal,

Nem törődve fáradsággal.

A csillagot követtük,

Az új Királyt keressük.

 

Bölcsek:                    Mondjátok meg merre van,

Hadd köszöntsük boldogan.

 

2.Mesélő:       A váratlan hír hallatán

Heródest félelem lepi el.

Ám ezt gyorsan eltitkolja

S így válaszol kedvességgel:

 

 

Heródes:                   Új Királyról nem tudok,

Ámde mégis, várjátok!

Nézzük népem véneit,

Hátha tudnak valamit.

Addig ott kinn várjatok,

Tovább ne induljátok!

 

3.Mesélő:                  Jeruzsálem városát

Sürgős parancs járja át:

A főpapok mind jöjjenek,

írástudók, főemberek,

Keressék és kutassák,

A királlyal tudassák,

Hogy a gyermek hol lehet.

Ki a vándor bölcseket

Oly messziről elhozta,

Izraelbe vonzotta.

 

Írástudók:                   Összegyűltünk Uram király,

És köszöntünk Tégedet,

Rendelkezzél szolgáiddal.

Add elénk kérésedet.

 

Heródes:                   Nem jó kedvvel hivattalak,

De ha így kell lennie.

Mondjátok meg: a Krisztusnak

Hol kell megszületnie?

Nem ő lesz-e az a Gyermek,

Kit a bölcsek emlegetnek?

 

1.Írástudó:      Nem gondoljuk,

Uram Király,

Hogy a Krisztus már itt lennel


2.Írástudó:      Szent városban, szent nép közt

Annak nagyobb híre lenne.

 

3.Írástudó:      Idegenek tudnak róla

S mi előttünk titok volna?

 

1.Írástudó:      Ámde szóljon az írás:

Rég megírta Mikeás:

 

Írástudók:       A Krisztus ha megjelent,

Szülőföldje: Betlehem.

Heródes:        Ti, mindnyájan elmehettek,

És a bölcsek bejöhetnek.

(írástudók távolabb, bölcsek közelebb lépnek)

 

1.Mesélő:                  A szívében dúló vihart

Nagy erővel alányomja

És ördögi ravasz tervét

Nagy gondosan eltitkolja,

S mire a bölcsek bejönnek.

Nyájasan így szól Heródes:

 

Heródes:                   Menjetek a csillag nyomán,

Elérkeztek Betlehembe,

Ott a királyt meglátjátok,

Ha valóban igaz lenne.

 

Bölcsek:                    Aki minket jóságosán

Hozott hegyen-völgyön által.

Hisszük, pontos találkozást

Részit majd az új Királlyal.

 

Heródes:                   Csak menjetek barátaim.

Mindent jól megfigyeljetek!

Visszafelé megpiheni,

Hírt mondani, bejöjjetek!

Szeretnék majd én magam is

Tisztességet tenni nála.

Nem megy hozzá üres kezel

Izraelnek nagy királya!

 

1.Mesélő:                  És a bölcsek tovább mentek.

Betlehemig meg sem álltak.

Megtalálják jászolágyban,

S hódolnak az új Királynak.

Kincsüket ott mind kitárják

Arany, tömjén, mirha bőven

Került ottan és Mária

Nézi őket hálás szívvel.

 

2.Mesélő:                  Megtalálták, kit kerestek,

S magasztalták nagy örömmel.

Látjátok: fekhelye csak jászol.

De, ő teljes kegyelemmel.

 

3.Mesélő:       Mikor aztán csendre térve

Szemükre szállt csendes álom,

Mennyei fény villanása

Ragyog át az esti tájon.

           

Szózat hangzik: Heródeshez

Ne menjetek újra vissza!

Gyilkos szíve szándékától

Ti szívetek legyen tiszta!

 

2.Mesélő:                  Hódolatuk végeztével

El is mennek más irányba.

- Hiába vársz hazug király

Jeruzsálem városában.

Bölcsek és És a gyermek megmenekült.


Írástudók:       Még sokszor volt nagy veszélyben,

S áldott földi élet után

Magát adta a kereszten.

 

Tudjátok már ugye, ki ő?

Úr Jézus az Üdvözítői

Ma is szeret, hív tégedet,

Hogy amikor újra eljő

A mennyei dicsőségben

Ne legyen üres a te helyed!

 

Ének: 1.         Hogyha Jézus újra eljő.

Mint dicső Király,

Ott a mennyben, kit megváltott

Mind előtte áll.

Mint megannyi csillagok

Mind úgy fénylenek,

JÉZUS koronájában

Drága gyöngyszemek.

 

2.         összegyűjti, összegyűjti

Szent csapatba ott,

Mind, akit csak drága vére

Bűntől megmosott.

Mint megannyi...

 

 

3.         Mind szívére vonja majd a

Sok kis gyermeket,

Kik siettek néki adni

Gyermekszívüket.

Mint megannyi...

 

4.         Hogyha szíved Jézusodnak

Híven átadod,

Néked majd a menny hónában

Lesz az otthonod.

Mint megannyi...