A BETLEHEMI FOGADÓS


I. JELENET

 

Fogadós:

Hallod, kedves párom!

Most ütött az óra,

nagy nap virrad a mi

kicsi fogadónkra!

Sokan jönnek ide

az összeírásra.

Augusztus római

császár parancsára.

 

Fogadósné:

Tolong majd csőcselék,

s előkeld nemes!

Csak olyat fogadjunk be,

aki érdemes!

Olyant, aki gazdag,

vagy aki hatalmas,

hírünket növelni

nagyon is alkalmas.

 

Gazdag:

Csillogó aranytól

duzzad az erszényem,

ruhám bíbor-bársony,

melegít a prémem!

Van-e puha ágyad,

jó-e itt a konyha?

Éjszakára szállás

van-e itt számomra?

 

Fogadós:

Hogyne volna, uram!

Ajtóm már kitárva,

az ilyen vendéget

házunk várva-várja.

 

Hatalmas úr:

Sokezer embernek

parancsolok büszkén,

szavam egy tartomány

teljesíti tüstént.

Ellenem ha lázadt

porba hullt nem egy fej!

E kis fogadóban

számomra van-e hely?

 

Fogadós:

Alázattal nyitom

előtted a házam,

azért hajlongok itt

hogy parancsod várjam.

 

Szép lány:

Látod-e szép hajam,

szép ruhám, mosolyom?

Mind, akik rám néznek,

értékelik nagyon.

Rózsa illatával

töltöm meg a házad!

Számomra fogadós

van-e hely tenálad?

 

Fogadós:

Lépj be, jó kisasszony,

várlak nagy örömmel!

Veled hajlékomba

csuda szépség jött el!

 

Mária, József:

Jó estét, fogadós!

Názáretből jöttünk.

Fárasztó, bosszú út,

van bizony mögöttünk.

Szegény, fáradt utas

kévésén is hálás.

Kis gyermeket várunk,

annak kell a szállás.

Áldjon meg az Isten

téged és e házat!

Részünkre akad itt,

ugye, hely ma nálad?

Fogadósné:

Észnél légy, mit felelsz!

Nincs ezeknek pénzük!

 

Fogadósné:

Kéréseteket mi

nagyon jól megértjük,

de nincs hely e házban.

oly sok most a vendég.

Tán az istállóban

egy zugocska lesz még...

 

(Minden szereplő énekli: Ó, Jézus árva csendben... 457:1-2)II. JELENET

 

Pásztor: (Józsefhez. M Áriához)

Köszöntlek titeket

pásztorok nevében.

Angyalszót hallottunk

kinn a sötét éjben.

Sötét éjszakában

csoda-fényességet láttunk,

azért jöttünk köszönteni Téged.

Angyalok dicsének,

isteni kis Gyermek.

Tejet-vajat hoztunk,

jelét szeretetnek.

 

József, Mária:

Köszönjük, pásztorok

ezt a látogatást,

az ég csodajelét,

angyali látomást.


 

Király:

Hódolok előtted,

királyok nevében.

Minket napkeletről

egy csillag vezérelt.

Tudjuk kicsi Gyermek:

Királynak születtél.

Királyok Királya

örökre te lettél.

Lábad elé tesszük szívünk

ajándékát: aranyat és

tömjént, jó illatú mirhát.

 

(Minden szereplő énekli: Krisztus Urunknak... 315:1—3.)


 

 


III. JELENET

 

Gazdag:

Látom, semmit sem ér

sok-sok múló kincsem,

ha szívemben Jézus

békessége nincsen!

 

Hatalmas ár:

Értem, ellenállasz

Te minden kevélynek,

s kegyelmet kap minden

alázatos lélek.

 

Szép lány:

Tudom már: múlandó

minden földi szépség,

kinek szíve tiszta,

csak az igazán szép.

 

Fogadósné:

Mekkorát tévedtünk!

Oly szép ez a Gyermek!

Nagy dicsőségéről

angyalkarok zengnek.

S máris milyen gazdag

mennyi kincsei kapott!

Minden urak felett

hatalma legnagyobb!


 

Fogadós:

Kis Jézus, bocsáss meg!

Úgy szégyellem, bánom.

Te vagy a legnagyobb

az egész világon.

Szívem-ajtóm megnyílt

hiú csillogásra,

csak éppen Előtted

maradt ma bezárva.

 

Minden szereplő:

Megnyitom most szívem,

s befogadlak Téged.

Fogadj be a mennybe.

Te adj üdvösséget!

 

(Mindenki énekli: 316:13. 15.) 

Siklós József