KARÁCSONYI JELENET AZ IGE ALAPJÁN

 

Nagy sereg gyermek veszi körül nálunk a karácsonyfát, egyik oldalon a fiúk, másik oldalon a leányok. Ezek elé lép ki egy érthető, jó beszédű fiúcska és mondja:

Krisztus születését mondjuk el ma este -

Bocsássunk meg annak, aki versbe szedte...

 

(A fiúk közé megy:)

Ti hárman, pásztorok lesztek nyájatoknál,

 

(A kép bal sarkába állítja őket. A lányok közül választ:)

Ti angyalok lesztek, mint az Igében áll,

 

(Egy fiúhoz:)

Te leszel majd József! A kezeden a Kisdeddel.

 

(A kép jobb sarkába állítja, egy kis ülőhely mögé, ahol majd Mária ül:)

                        Ülj csak ide, Mária!

 

(A helyére vezeti, az egyik angyalhoz:)

S te kis angyal, kezdd el!

 

1. angyal: (kezében csillagszórót tarthat, körülötte többen, nagyok kezében lehet csillagszóró:)

Szikrázó fényt hoztam a ragyogó égből,

Mert ma nagy ünnep van, nem elég a fényből

Zengjen angyalének, a csillag szikrázzon,

Jézus születése ünnep a világon!

 

(Énekelnek: Ünnep a földön, ünnep a mennyben...)

   1. Pásztor: Jaj, de megijedtem, micsoda fényesség...

   2. Pásztor: Megvakul az ember, kell, hogy térdre essék...

   l. angyal:      Pásztorok! Mit féltek? Örömöt kiáltunk:

Megszületett íme, kire régen vártunk,

Dávid városában, örüljön szívetek

A megtartó Jézus éppen ma született!

   3. Pásztor: Eljött a Megváltó? Kit Istenünk ígért?

Legyetek áldottak ezért a jó hírért! l.

   1. angyal:    Pólyával jászolba helyezte,

A piciny Űr Jézust oda lefektette.

 

(Mária kezében nincs semmi, a gyermek tartását, elhelyezését mozdulattal mímeli.)

   1. Pásztor: Nem talált helyet világ Messiása?

   2. Pásztor: Szegénnyé lett értünk a Menny nagy Királya!

 

(Angyalok énekelnek: Dicsőség mennyben az Istennek...)

 

(Ha volt csillagszóró, mind kialszik, angyalok beállnak a lányok közé, egy lépést hátra lépve:)

1. Pásztor: Eltűnt, nézd, az angyal, el a fényesség is...

2. Pásztor: De szívemben ragyog az a Csillag mégis!

3. Pásztor: (kis fehér batyucskát vesz elő:)

  Menjünk Betlehembe, vigyünk ajándékot

  Ne értékét nézzék, csak a jó szándékot...

 

(Elindulnak, 3 lépést téve a kép jobb sarkában ülő Mária felé és a mögötte álló József elé lépnek:)

József és Mária, adjon Isten nektek,

Tudjátok-e, ki lesz ez a piciny Gyermek?

Angyalok hirdették nekünk a pusztában,

- Ő az, higgyétek el, világ Messiása!

 

(Ének: Itt állok jászolod felett...)

(Pásztorok visszavonulnak a beszélő szavai alatt)

(A kezdő, beszélő fiú, középen:)

Csodálkozik József, Mária is ámul,

Szívében forgatja e szavakat mátul.

Nyájukhoz pásztorok szépen visszatérnek,

Dicsérik az Istent, ameddig csak élnek.

 

(Fiúkkal együtt:)

Mi is dicsőítsük énekkel, imával ...

 

(Lányokkal együtt:)

Hű szívünk éneke a menny felé szárnyal!

 

(Sok fiú együtt:)

Úr Jézus, ki nem vagy már kicsike gyermek,

Mint királyuk előtt, szolgák énekelnek

Úgy zengjük királyi neved mindörökké.

 

(Lányokkal együtt:)

Legyen áldott a nap, mikor földre jöttél!

 

(Ének: Krisztus Urunknak áldott születésén...)