Találkozás Jézussal 

Szereplők:

Mesélő

Jézus

Kocsis

Öregember

Szomszédasszony

Gyerek

 

 

Mesélő             Réges-régen élt egyszer egy idős ember,

                         messze a városban. Egy fárasztó nap

                         után, amikor este lefeküdt, csodálatosat álmodott.

                         Álmában Jézus Krisztus így szólt hozzá:

 

Jézus                Holnap elmegyek hozzád, és meglátogatlak.

                        Figyelj nagyon, hogy megismerj!

 

Mesélő             Reggel, amikor az ember felébredt,

                         rögtön munkához látott: kicsinosította a házát,

                         felsöpörte az utcát, azt sem tudta,

                         hogy hová legyen a nagy készülődésben.

                         Éppen a legnagyobb munkában volt,

                         amikor bekopogtak hozzá.

                         Egy szegény kocsislegény volt.

 

Kocsis              Szép jó napot! Nem akarom zavarni,

                         látom, milyen nagy munkában van,

                         de a segítségét kérem.

                         Éppen jövök haza az erdőből,

                         szállítom a fát, és ezen a zötyögős úton

                         leesett egy darab fa a kocsimról.

                         Kérem, jó uram, segítsen nekem megemelni és

                         visszatenni a szekérre!

 

Öregember       Nagyon sajnálatos az eset, de most nem

                         tudok segíteni. Fontos vendéget várok,

                         nincs időm emelgetni a maga fáját.

                         Különben meg siessen megoldani a problémáját,

                         mert magától meg a szekerétől nem látom,

                         merről jön a vendégem!

 

Mesélő             A kocsis tehát szomorúan elment,

                        mert az öregember nem ért rá segíteni,

                        várta Jézus Krisztust.

                        Kis idő múlva a szomszédasszony

                        kopogtatott be az öregember ajtaján:

 

Szomszédasszony        Jó napot, szomszéd!

                                    Hogy van, hogy van?

                                    Nem zavarok?

 

Öregember       Jó napot! Jó napot!

                        Csak mondja gyorsan,

                        mert fontos vendéget várok,

                        nemigen érek rá !

 

Szomszédasszony         Drága jó szomszéd uram,

                                     adjon kölcsön pár széket ma estére,

                                     a rokonaim jönnek hozzám látogatóba,

                                     és nekem nincsen annyi szék a kicsiny

                                     házamban, ahányan meglátogatnak.

                                     Tudja, holnap reggel visszahozom a székeket!

 

Öregember      Naná! Majd pont most és pont magának

                        adom oda a szép székeimet, amikor én is

                        egy fontos vendéget várok!

                        Bármelyik pillanatban itt lehet,

                        én meg itt magával trécselek.

                        Nincs szék! Viszontlátásra!

 

Mesélő            A mi goromba emberünk elutasította a

                        szomszédasszony kérését is.

                        Lassan dél lett, aztán délután,

                        emberünk egyre idegesebb lett.

                        Hiába rohangált az utcára, a vendég késett.

                        Már estefelé járt, a nap is rég lement már,

                        egyszer csak halk kopogtatás hallatszott.

 

Öregember      Na végre, megjött Jézus! Éppen ideje volt!

 

Mesélő            Kinyitotta az ajtót, de csak a falu

                        legszegényebb gyereke állt előtte.

                        Néha átjött az emberünkhöz beszélgetni,

                        felvidítani szomorú napjait.

                        Az öregember máskor szívesen fogadta,

                        sőt kölcsönadta neki azt a kis falovacskát,

                        amellyel gyerekkorában még ö játszadozott.

 

Gyerek            Csókolom! Hogy tetszik lenni? Hogy telt a napja?

 

Öregember      Jól, jól! Ne kérdezz annyi butaságot!

                        Mondd meg gyorsan, mit akarsz?

                        Szeretnék egy kicsit a falovacskán lovagolni.

                        Közben mesélhetne megint a gyerekkoráról.

                        Ugye, meg tetszik engedni, hogy maradjak'

 

Öregember      Na, ne viccelj! Pont most akarsz itt

                        lármázni meg rendetlenséget csinálni,

                        amikor bármelyik pillanatban megjöhet

                        a vendégem?! Menj most innen!

                        Ma kerüld el még a házam környékét is!

                        Na, szervusz!

 

Gyerek            Megyek már. Csókolom.

 

Mesélő            A kisfiú szomorú szívvel eloldalgott.

                        Teltek-múltak az órák, emberünk hiába várta

                        az Úr Jézust. Csalódottan lefeküdt aludni, és

                        és álmában nagy morcosán számon kérte Jézust.

 

Öregember      Hát, te Jézus, engem jól becsaptál!

                        Hol voltál? Látod, én mindent

                        előkészítettem: főztem, söpörtem,

                        rohangáltam, vártalak.

                        Minden munkámat, tennivalómat

                        félretettem, te pedig ide se néztél!

 

Jézus                Ejnye, ejnye, gondold csak végig!

                         Háromszor is meglátogattalak,

                         de te nem fogadtál engem!

                         Háromszor jártam ma nálad,

                         de te mind a háromszor elküldte!

 

Mesélő             Az öregember fülében még sokáig visszhangoztak

                         Jézus szavai, amint ezt mondta:

 

Jézus                Mert éheztem, és ennem adtatok;

                         szomjaztam, és innom adtatok;

                         jövevény voltam, és befogadtatok;

                         beteg voltam, és meglátogattatok;

                         börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.

                         Bizony mondom nektek, amikor megtettétek

                         ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb

                         atyámfiai közül, velem tettétek meg

 

Mesélő             Ti, akik ma itt vagytok velünk a templomban,

                         ne felejtsétek el soha, hogy Jézus bennünket

                         mindennap meglátogat embertársaink alakjában!

                         Ha segítünk embertársunknak, ha felvállaljuk

                         más baját és problémáját, akkor Jézussal mindennap

                         találkozhatunk.

                         Ámen.