Ál-összetett szó

 

 

&

A Bibliában használatos szavak, nevek és kifejezések más oldalú megközelítésére, vidám hangulatú órák és foglalkozások megteremtésére alkalmas.

 

s

A jó atmoszféra megteremtéséhez, kezdéshez, vagy ha az anyag elvégzése után marad idő, az óra végén is ajánlott. Gyakorló, összefoglaló és ismétlő órák színesíthetők általa.

 

''' ''''

Főleg 7-8. osztályosoknak és középiskolásoknak ajánlott, mert ekkorra fejlődik ki kellőképpen a játékhoz szükséges elvont fogalmi gondolkodás.

 

¥

Egy tanuló kimegy a teremből. A többiek a hitoktató segítségével keresnek egy ál-összetett szót. (Vigyázat, nem „igazi" összetett szót, a „villanykörte" pl. nem jó.) Olyan szavakat kell keresni, melyeknek két értelmes tagja van, még sincs összefüggés és értelmi kapcsolat a két tag között. Pl.: bor/só, kör/te, hét/fő, tan/ár, Elem/ér...

 

A kérdező sorban, egyenként fordul a gyerekekhez, a következő kérések egyikével (tetszés szerint váltogathatja a három kérést):

„Mondj valamit az elejéről!"

„Mondj valamit a végéről!"

„Mondj valamit az egészről!"

 

Egy gyerek csak egy információt adhat. Először célszerű általánosabb megjelöléseket megadni, hogy ne azonnal találja ki a kérdező. Akinél kitalálta, az megy ki következőleg, s a csoport egy újabb szót keres.

 

Pl. legyen a keresett szó PAD+LÓ = PADLÓ

 

Kérések és válaszlehetőségek:

 

„Mondj valamit az elejéről!"

- Lehet fából. Iskolában is használják. Különböző méretekben készül. Templom nélkülözhetetlen „tartozéka" is. Ülnek rajta. Stb. „Mondj valamit a végéről!" - A magyarok nagyon szeretik. Élőlény. Állat. Lehet vad is. Bemutatókra, mutatványokra is használják. Aki nem ért hozzá, ne üljön rá. Stb.

 

„Mondj valamit az egészről!"

- A lakáshoz tartozik. Minden ház fontos része. Lehet fából. Időnként célszerű kicserélni. Járnak rajta. Stb.

 

Néhány hittel, vallással kapcsolatos ál-összetett szó:

zsolt/ár, vall/ás, kegy/elem, szer/etet, olt/alom, át/ok, tá/bor, hat/alom, kor/só, ma/lom, ha/tár, kos/ár, pap/ír, pál/ma, Ábra/hám, hús/vét, vig/asztal, olt/ár, mag/asztal, tör/vény, forr/ás, must/ár, ha/jó, haj/ó, tan/ács, pár/tol, dia/dal stb.

 

Ë

Próbálkozhatunk nagyon nehéz, háromtagú ál-összetett szavakkal is. Ekkor a középső tagra ez a kérés vonatkozik: „Mondj valamit a közepéről!"

Példák: vas/ár/nap, szám/űz/és, láz/ad/ás, fog/ad/alom stb.