Jézust áldja énekünk
(Betűrendes mutató)

 

Adventi hírnök: friss fenyő ág

A hajnali harangszónak gilingalangója

A kis Jézus aranyalma

Angyalszóra a pásztorok elindulának

A pünkösdnek jeles napján

Atya Úristen, aki élsz ott fenn

Azt akarja Jézus, legyek napsugár

Az Úr Jézus szenvedése

Áldjátok Istent szent templomában

Áldjon Isten, jó anyám, jó anyám

Áldd meg, édes Istenünk

Betlehem, Betlehem

Bércet, rónaságot

Csöndes az éjszaka, hó hull

Dicsérjétek az Urat

Dicsértessék a Jézus

Elhozta az Isten

Elringatja Jézust édesanyja

Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket

Égi pásztor született

Éji sötétbe' nézz fel az égre

Éjszaka árnya száll a világra

Énekeljünk víg örömmel hálát Istennek

Én Istenem, jó atyám

Én kis gyermek vagyok

Én mennyei angyal vagyok

Felvirradt az Isten napja

Góliát nagy volt

Hallod, testvér, angyal szólalt, örömet hirdet

Harangoztak, harangoznak

Harang szava hogyha szól

Harmatos ág friss bimbója

Ha te meg nem tartasz, Uram Isten

Három királyok elindulának

Hej, víg juhászok, csordások

Hol az Úr Jézus jár

Holdvilágos téli táj

Hozzád emelem szómat, Istenem

Húsvét hajnalán üres a sír már

Istenben ujjongjon minden igaz ember

Istenem, megköszönöm

Isten úgy szeret, védi életed

Isten vagy, szíved nagy

Jairus sír, beteg a lánya

Jer, mindnyájan örüljünk

Jertek, gyerekek, énekeljetek

Jézus kopogtat

Jézus Krisztus egy mesterünk

Jézus, légy ezerszer áldott

Jézus, míg a földön járt

Jézusról szól énekem

Jézus áldja énekünk

Jézusunknak életében

Jöjj, népek Megváltója

Jövel, Jézus, áldj meg minket

Jövel, Jézus, légy itt vélünk

Karácsonynak éjszakáján (I.)

Karácsonynak éjszakáján (II.)

Karácsonynak szent napján

Két kezünket összetéve

Kicsiny gyermek vagyok

Kimegy a magvető

Kis virág a réten áraszt illatot

Könyörülj rajtunk, úr Isten

Krisztus, virágunk, szép termő águnk

Már megjöttünk estére

Már mi haza indulunk

Ment egy ember Jerikóba alkonyat előtt

Mindenek meghallják és jól megtanulják

Mit vigyünk hát néki

Mondjatok dicséretet

Nagykarácsony éccakáján

Ne félj, csak higyj

Ne féljetek pásztorok, pásztorok

Ó, ártatlanság Báránya

Ó, gyönyőrűszép titokzatos éj

Örömnapot adott nekünk az egek jósága

Örvendezz, örvendezz, minden nép

Pásztorok, hát siessünk

Pásztorok, hol vagytok (I.)

Pásztorok, hol vagytok (II.)

Pásztorok, keljünk fel

Pünkösd áldott napján

Serkenj fel, kegyes nép

Sűrű erdő mélyén kicsi bárány béget

Szárba szökken tavaszon

Szentelj meg, úr Isten

Szentlélek jövel

Szeresd az Urat

Szép kelet, szép nap, nincs benned homály

Tapsolj, kicsi szív

Tegnap harangoztak

Templomunk az Isten háza

Új esztendőbe mi imádjunk

Új esztendő virradott

Ünnepnap, vasárnap

Vígan zengjetek, citerák, Jézus született

Vihar zúg a tó felett