Dicsérjétek az Urat !
Betűrendes mutató

 

 Az Úrtól béke tereád

 Áldásoddal megyünk

 Áldd lelkem Istened

 Áldd meg a földet

Áldd meg édes Istenünk

 Áldjad, én lelkem

 Áldja vígan Urát

 Áldjátok Istent szent

 Áldj meg minket Úr Isten

 Áldjon meg téged

 Áldjuk a mennyei Atyát

 Áldott a férfi, ki Istenben bízik

 Áldott légy mert megváltottál

 Áldott légy te betlehemi gyermek

 Áldó hatalmak oltalmába rejtve

 Áldunk Jézusunk

 Bár szétszakadva él az egyház

 Betlehem, Betlehem

 Cantate Dominó

 Csak Jézus az Úr

 Csak nyisd ki a szíved

 Csillagfényes éjszakán

 Csillagoknak alkotója

 Csillagoknak teremtője

 Csorda pásztorok

 Dicsérd, Sión, Megváltódat

 Dicsérjétek az Urat, mert ő

 Dicsérjétek az Urat, mert tett

 Dicsőség néked, Istenünk

 Dona nobis pacem

 Eldőlt a szívemben

 Elmúlt az éj

 Elringatja Jézust édesanyja

Erdő mellett

 Él Saddáj

 Énekeljünk

 Feljött a nap

 Felséges Isten nagy nevedet áldom

 Feltámadt Krisztus e napon

 Feltámadt Krisztus, vígadjunk

 Felvirradt áldott szép napunk

 Fú a szél, zúg a szél

 Glória in excelsis Deo

 Glória, Soli Deo Glória

 Glória szálljon a mennybe fel

 Hagyjad az Úrra utadat

 Hajnalórán lelkem ébred

 Halleluja, hadd zengje minden húr

 Ha utam borítja felhőnek árnya

 Ha vándor utam csüggedten járómon

 Hív már az Úr

 Igaz pásztor

 Igéddel áldj meg

 Indulj, ne késs

 Isten e világot annyira szerette

 Isten nevét dicsérem

 Isten, ó, te nagy, te egy

Istenünk, itt hozzuk néked mindenünk

 Itt az este

 Így szól ma tehozzád Jézus

 Íme lészen a kései korban

 Jertek, dicsérjük együtt

 Jézus a földre jött

 Jézus a jó Pásztor

 Jézus az életem megváltója

 Jézushoz jöjjetek megfáradtak

 Jézus Krisztus megszabadított

 Jézusról csak róla

 Jézus te égi szép

 Jézus téged kereslek

 Jó atyánk, örök Úr Isten

 Jó dolog az Urat áldani

 Jöjj, az Úrhoz

 Jöjj, az Úr vár reád

 Jöjj, béke

 Jöjj ó, jöjj el Jézus Krisztusunk

 Jöjjetek el

 Jöjj, Izráel, ne félj

 Jöjj, szabadíts meg

 Jövel, Jézus légy vendégünk

 Jövel, Szentlélek Isten

 Karácsony ünnepén

 Ki asztalt terítesz

 Kik a Krisztusban hunytak el

 Kiket a Lélek vezet

 Ki tudja mennyi bajt láttam én

 Krisztus a mennybe felméne

 Krisztus az énekem

 Krisztus napvilágom

 Krisztus virágunk

 Lásd, mint őrzi az Úr

 Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt

 Lélek fuvalma jöjj

 Magnificat

 Magasztallak téged, Isten

 Megkötözöm a szívemet

 Menjetek be kapuin haladással

 Mennyei kórus hangja kél

 Messziről száll dalunk

 Mi most azért jöttünk

 Mind e világ örvendezzen

 Mindig áldom hű Megváltóm

 Mi segítségünk az Úr nevében

 Mondjatok dicséretet

 Mostan kinyílt egy szép

 Ne csüggedj lelkem

 Ne félj, mert megváltottalak

 Nem az enyém a napon

 Nekünk születék mennyei király

 No, minden népek örvendezzetek

 Ott a messze földön

 Ó, én édes jó Istenem

 Ó, adj nékünk Jézus békét

 Ó, hova visz az út

 Ó, Jézus amikor sokan

 Ó, jöjj élő Lélek

 Ó, jöjj, megváltó Jézusom

 Ó jöjj, ó jöjj, Immánuel

 Ó jöjj, ó jöjj, üdvözítő

 Ó, szerencsés éjszaka

 Ó, tárj kapuit az Úr előtt

 Ó, terjeszd ki Jézusom

 Ó, Uram állíts helyre minket

 Örvendezzetek az erős Istennek

 Örvendezz, örvendezz minden nép

 Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

 Semmi felől ne aggódjál

 Siessetek hamar lejár

 Soha nem volt még

 Szentlélek Jövel

 Szenvedésben engedelmes

 Szívem csendben az Úrra figyel

 Szolgáljál vigadozva

 Szólnék bár én

 Szomjúhoz lelkem

 Tegyél engem pecsétnek

 Tehozzád emelem

 Tehozzád jövünk már Istenünk

 Teljes szívvel áldunk téged

 Téged kér szívünk

 Tégy Uram engem áldássá

 Tüzed Uram Jézus

 Uram, kérlek téged

 Uram, közel voltam hozzád

 Urunk, ez a hála napja

 Új esztendő

 Új szívet adj

 Új szövetséged elfogadom

 Úr Jézus, Úr Jézus taníts meg

 Várni jó

 Velem vándorol utamon Jézus

 Védelmezz Istenem

 Vége van már a szolgaságnak

 Véred lelkem ára Úr Jézus

 Zengjen hálaének

 Zengjetek Istennek

 Zengje vígan föld és ég

 Zörgetve állok kint