V. Tudáspróba 4.osztály ……………………

N é v 1. Hogyan szólítja meg Isten Ezékiel prófétát?


a./ Emberfia b./ Szolgám c./ Küldöttem 1.p. 1. Melyik állítások igazak Ezékiel prófétára? Írd a számokat a neve mellé!


Ezékiel ……………………………


 1. jármot vett a nyakába

 2. a babiloni fogságban élt

 3. ismerte Saul királyt

 4. látomásban beszélt hozzá Isten

 5. megfejtette a fáraó álmát

 6. őrállói szerepet töltött be 3.p. 1. Az összekeveredett betűkből alkoss értelmes szót, majd írj 3 mondatot vele kapcsolatban!


Á R L L Ó Ő ………………………….


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


4.p. 1. Írd le az Ez.33:11 aranymondást!


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


2.p. 1. Mit jelképez az elszáradt csontok újjáéledése?


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


2.p.
 1. Mit kell tennünk ahhoz, hogy a szőlővesszőhöz hasonlóan értékes tápanyaghoz jusson az éle-

tünk?


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


3.p. 1. Ki mondta?


Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.” ……………………

1.p.8. Keresd ki a Bibliádból Pál apostol levelei közül a galatákhoz írottat, és másold ide az 5:22-23

verseket!


……………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………..


2.p.

----------------

Összesen:18.p.
Érdemjegy: