VI. Tudáspróba 4. osztály ..………………………….

N é v


1. Ki mondta kinek?

Ha valóban Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzon kenyérré!” 2p


…………………………………………………………………………………………………

„Az én Istenem elküldte angyalát, hogy bezárja az oroszlánok száját!” 2p


…………………………………………………………………………………………………

Készen vagytok-e most leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam?” 2p


…………………………………………………………………………………………………

„Dániel semmibe vette a parancsodat.” 2p


…………………………………………………………………………………………………


2. Írj rövid fogalmazást a következő címmel: A kitartó Dániel! Emeld ki a szereplő fő jellemvonásait! 5p


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


3. Írd le a következő igehelyzet tartozó aranymondást! Jakab 1,12 1p


.................................................................................................................................................………..


4. Válaszolj 1-1 mondattal a következő kérdésekre! 5p


Miben nem voltak hajlandóak részt venni Dániel és társai?


………………………………………………………………………………………………………..

Hogyan cselekedtek a hűséges férfiak (három ifjú) Nebukadneccár előtt?


………………………………………………………………………………………………….…….

Milyen feladatot töltött be Dániel, Dárius uralkodása alatt?


………………………………………………………………………………………………………..

Mit rendelete adott ki Dárius király?


…………………………………………………………………………………………………….….

Mi történt a három ifjúval a tüzes kemencében?


…………………………………………………………………………………………………….….5. IGAZ – HAMIS 4p


  1. Nebukadneccár három férfit látott a kemencében. ………..


b. Dániel elzárkózott mindenkitől, hogy senki ne lássa, ………..

amikor Istenhez imádkozik


c. Jézusnak három kísértést kellett kiállnia a pusztában. ………..


d. Dárius legjobban Dánielt szerette. ………..

6. Az összekevert betűkből alkoss értelmes szót, írj három mondatot a megfejtéssel kapcsolatban! 4p


É É T S Í S R K …………………………


………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


……… ………………………………………………………………………………………


7. Mit jelképez a több anyagból készült álombeli szobor? 3p


…………………………………………………………………………………………………..…


………………………………………………………………………………………………….…


………………………………………………………………………………………………….…


………………………………………………………………………………………………….…


8. Színezd ki a kakukktojást! Indokold meg döntésedet! 2p.Indoklás:…………………………………………………………………..
____________

Érdemjegy: Összesen: 32p