VII Tudáspróba 4. Osztály ___________

N é v  1. Kösd össze a magvető példázatában szereplő egymáshoz tartozó kifejezéseket!


Kemény, száraz föld kemény szív


Sziklás talaj felületes szív


Tövises föld kényelmes szív


Jó föld befogadó szív 4.p.  1. Egészítsd ki az aranymondást!


Akinél pedig jó …………….. hullott, az hallja és ………………. az Igét, és terem: az egyik


………………….., a másik………………………, a harmadik…………………. .

(Máté13: …..) 2.p.  1. Mit jelent Jézus szerint „terméshozó életet élni”?


……………………………………………………………………………………………………..

2.p.

Írj rá egy példát!


……………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………..

2.p.


  1. Mihez hasonlította Jézus a mustármagot és a kovászt?


…………………………………………………………

1.p.

Mi a közös bennük? …………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………. 1.p.


  1. Javítsd ki a Máté 6:21 aranymondást!


Mert ahol a kincsed van, ott a mennyeknek országa.”


Helyesen: ………………………………………………………………………………………….


Mit jelent ez a mondat? …………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………… 2.p.

6. Melyik a kakukktojás? Húzd át, és indokold meg válaszodat!
Indoklás: ……………………………………………………………………………. 2.p.  1. Igaz vagy hamis?

A magvető példázatában a mag Isten szavát jelenti. ……………….


Jézus az ő földi munkájának kezdetét hasonlítja a mustármaghoz. ……………….


Az igazgyöngy megszerzéséhez a kereskedő a fele vagyonát eladta ……………….

3.p.


  1. Alkoss értelmes szót az összekeveredett betűkből, és írj vele egy mondatot!


É Á A T P L D Z …………………………


……………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………..

2.p.

Összesen: 21.Érdemjegy: