VIII. Tudáspróba 4.o. ……………………..

N é v


 1. Mi a talentum?


a./ súlymérték b./ hosszmérték c./űrmérték 1.p.


 1. Miért büntette meg a gazda azt a szolgáját, aki nem gyarapította a rábízott talentumot?


……………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………….

2.p.


 1. Milyen kifogások miatt nem mentek el a nagy lakomára a meghívottak?


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………… 3.p.


 1. Igaz vagy hamis?


Az úrvacsora a Jézussal való közösség jele. ………………..


Mindenki úrvacsorázhat, aki templomba jár. ……………….. 2.p.


 1. Melyik példázattal tanít Jézus bennünket arra, hogy az Ő érkezését mindig készen kell

várnunk?

 1. A tíz szűz

 2. A nagy lakoma

 3. A talentumok 1.p.


 1. A tíz szűz példázatában miben hasonlítottak, és miben különböztek egymástól az okos és a balga lányok?


Hasonlóság ………………………………………………………………………………….


Különbözőség ……………………………………………………………………………….


4.p.


 1. Egészítsd ki az aranymondást!


Ezért…………………………………..is készen, mert……………………………..órában


jön ……………………………………….amelyikben……………………………….…….!

(Máté 24:……….)

2.p.

 1. Jézus az ítélőbíró, és a király. Milyen cselekedeteket sorol fel, amiért jutalom jár az igazaknak


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………

3.p.


 1. Milyen ember hasonlít a juhhoz, és melyik a kecskéhez?


Juh ……………………………………………………………………..


Kecske ………………………………………………………………… 2.p.


10. Jézus melyik példázatára illik a következő szólás:

Aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli.


………………………………………………………………………. 1.p.


11. A betűhalmazban lévő betűket, ha helyes sorrendbe rakod egy nevet kapsz. Írj erről a sze-

mélyről 3-5 mondatot!

………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...


……………………………………………………………………………………………………...


……………………………………………………………………………………………………...


……………………………………………………………………………………………………...

4.p.

Összesen: 25.p.Érdemjegy: