IV. Tudáspróba 4. osztály ________________

n é v  1. Mi volt Kálvin János jelmondata? A helyes választ húzd alá!

  1. Mit tudsz Szenci Molnár Albertr§l? Írj legalább három mondatot róla!


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


3.p.


  1. Fejezd be az aranymondást!


Ne mond, hogy fiatal vagy, …………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………..(Jer. 1: ……) 2.p.


  1. Ki mondta ezt a mondatot, és kinek?


………………………………….. ……………………………. 2.p.


  1. Kit nevezünk prófétának?


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………. 2.p.


  1. Mit jelképezett Jeremiás a nyakába vett járommal? Fogalmazd meg röviden!


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………..... 2.p.


  1. Ki volt Nabukadneccér? A helyes választ húzd alá!


a./ hamis próféta b./ babiloni király c./ egyiptomi fáraó 1.p.


  1. Milyen a képmutató hit? Írj példát rá!


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


3.p-


9. ”Ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!”

Ki mondta ezt a mondatot, hol és miért? Mit tett e mondat elhangzása után?


…………………………………… ………………………………


………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….


6.p.

----------

Összesen: 22.p.

Érdemjegy: