I. Tudáspróba 4. osztály _______________________ N é v  1. Mit tudsz a Bibliáról?

________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________ 2p./


  1. Kit nevezünk bírának?___________________________________________________________


Írj név szerint egyet! ____________________________________________________ 2p./


  1. Melyik a kakukktojás (húzd alá), és miért (indokold meg döntésedet)?


Sámson Sámuel Gedeon


__________________________________________________________________________________ _ 2p./


  1. Írd le a Róma 8:31 aranymondást!

_____________________________________________________________________________


Hol találkozol ezzel a mondattal? __________________________________________________

2p./


  1. Húzd össze az egymáshoz tartozókat!


Gedeonfiliszteusok
Sámsonmidján
SámuelDelila
Éli
4p./


  1. Ennyi emberrel gyzött Gedeon az ellenség felett. A helyes választ húzd alá!


22.000 300 10.000 3.200 1p./


  1. Igaz vagy hamis?


Isten négyszer szólította Sámuelt a nevén gyerekkorában ____________________


Éli fiai engedelmesek voltak Isten szavának ____________________ 2p./  1. Ki mondta, kinek?


Állítsd külön azokat, akik térdelve isznak! ___________ ______________


Szólj Uram, mert hallja a te szolgád! ___________ ______________ 4p./

--------------


Összesen: 19p./

Érdemjegy: