II. Tudáspróba 4. osztály

_________________

né v


  1. Írd le az I. Sámuel 16:7 aranymondást!
2 p


  1. Kik voltak? A helyes választ húzd alá!


SaulSámuelJonatán

a./ hadvezéra./ prófétaa./ Sámuel fia
b./ királyb./ katonab./ Saul fia
c./ tudós vénc./ királyc./ filiszteus férfi
d./ prófétad./ főpapd./ próféta

3 p.  1. Igaz vagy hamis?


A 23. Zsoltár szerzője Dávid. ________________

Saul király Jeruzsálemet tette Izráel fővárosává. ________________ 2 p.  1. Ki volt Dávid? Apja ________________

Barátja ________________

Királya ________________

Prófétája ________________ 4 p.  1. Ki mondta, kinek?


Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál.”

___________________ __________________


Te karddal és dárdával jössz, én pedig a Seregek Urának nevével megyek ellened, akit te kicsúfoltál.”
___________________ __________________ 4 p.  1. Kösd össze az egybetartozókat!


Saul               gúnyolódó


Dávid                istenfélő


Góliát                önfejű


Sámuel               Isten követe               4 p.


  1. Színezd ki a kakukktojást!
Filiszteusok amálekiták midianiták izraeliek

1 p.

  1. Keresd ki a Bibliádból, és írd le az I. Sámuel 29:5 igét!


……………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………..


2 p.

__________

Összesen: 22 p.