2. osztályos tananyaghoz


Téma : Jézus életének eseményei


Játékos ismétlés


Összekeverve helyezem el a számokat a táblán.

Feladat: A legkisebb számtól haladunk a legnagyobb felé oly módon, hogy a krétával pókhálóként vezetjük a szálat. Csak akkor karikázhatjuk be a számot, ha meg tudjuk mondani, hogyan kapcsolódik Jézus életének eseményéhez az a szám. Csapatok rabolhatnak egymástól pontot, ha ők tudják a helyes választ.

Át nem szakíthatjuk a már meglévő vonalakat, kivéve a saját színünket.

Több szám is használható, a tanultaknak megfelelően.

Megoldás lehet csapatban vagy egyénileg is. Ha csapatban dolgozunk, akkor több színű krétát használunk.

Győztes ¤ Mindenki, aki aktívan részt vett a játékban.

¤ Aki a legtöbb számot tudta bekarikázniSzámok, és a hozzájuk tartozó események


  1. Halak száma kenyércsodánál

Özvegyasszony fillérei


5 Kenyerek száma a kenyérszaporításnál


  1. Kőedények száma a kánai mennyegzőn


9 Hálátlan leprás


10 Leprások meggyógyítása


  1. Kísértés a pusztában

Péter tagadása

Keresztek a Golgotán

Feltámadás


12 Jézus a templomban

Tanítványok

Jairus leányának életkora

A vérfolyásos asszony betegségének évei

Maradék a kenyércsodánál


30 Júdás árulásának fizetsége

40 Mennybemenetel a feltámadást követően

A pusztai böjtölés és imádkozás


  1. Beteggyógyítás a Betesda tónál


  1. Pünkösd napja a feltámadást követően


  1. Példázat az elveszett juhról


153 Csodálatos halfogás


  1. Példázat az elveszett juhról


  1. A kenyércsodában részesülő emberek száma

  1. A kenyércsodában részesülők számaA számok a tanultaknak megfelelően kiegészíthetők, vagy módosíthatók, illetve annyit használjunk fel belőle, amennyi a gyerekek ismeretanyaga.

P ó k h á l ó                                38
                                                                            12
2                12                                    12
                                                                            2
                                            40
    12                                                            5
                        3

    30                            10                        6                        3

                12                            99
                                                                        50
                                                    3
9
                    5000                   
    100                            153                            3